Browse By

Manusia yang Dirindukan Surga

Manusia Yang Dirindukan Syurga

Manusia Yang Dirindukan Syurga

Risalah ini ditujukan kepada setiap muslim dunia yang masih beribadah kepada Allah SWT semata dan tidak mencoba untuk mempersekutukan-Nya dengan apapun. Tujuan utama yang sangat penting bagi setiap muslim adalah ia keluar meninggalkan dunia yang fana dengan ampunan Allah SWT dari seluruh dosa sehingga Allah SWT tidak menghisabnya kelak pada hari Kiamat, dan memasukkannya ke surga kenikmatan, hidup kekal didalamnya, dan tidak keluar selama-lamanya. Sesungguhnya Ia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

  1. TAUBAT

“Barangsiapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan mengampuninya” HR. Muslim, No. 2703.

“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima tobat seorang hamba selama ruh belum sampai ketenggorokan”.

  1. KELUAR UNTUK MENUNTUT ILMU

Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya dengan (ilmu) itu jalan menuju surga” HR. Muslim, No. 2699.

  1. SENANTIASA MENGINGAT ALLAH

“Inginkah kalian aku tunjukkan kepada amalan-amalan yang terbaik, tersuci disisi Allah, tertinggi dalam tingkatan derajat, lebih utama daripada mendermakan emas dan perak, dan lebih baik daripada menghadapi musuh lalu kalian tebas batang lehernya, dan merekapun menebas batang leher kalian. Mereka berkata: “Tentu”, lalu beliau bersabda: (( Zikir kepada Allah Ta`ala))” HR. At Turmidzi, No. 3347.

  1. BERBUAT YANG MA`RUF DAN MENUNJUKKAN JALAN KEBAIKAN

“Setiap yang ma`ruf adalah shadaqah, dan orang yang menunjukkan jalan kepada kebaikan (akan mendapat pahala) seperti pelakunya” HR. Bukhari, Juz. X/ No. 374 dan Muslim, No. 1005.

  1. BERDA`WAH KEPADA ALLAH

“Barangsiapa yang mengajak (seseorang) kepada petunjuk (kebaikan), maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun” HR. Muslim, No. 2674.

Manusia Yang Dirindukan Syurga

Manusia Yang Dirindukan Syurga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *